W jaki sposób kształtuje się ranking liceów w Krakowie?

W dzisiejszych czasach naprawdę dużo młodych ludzi dokładnie planuje swoją karierę zawodową. W związku z tym planują oni, do jakiego liceum ogólnokształcącego zamierzają się dostać, aby ich marzenia mogły się spełnić. W wyborze najlepszej szkoły średniej duże znaczenie odgrywa ranking szkół w Krakowie, a dokładniej pozycja wybranej przez nas placówki.

Jakie parametry mają wpływ na ranking szkół?

Z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie, w jaki sposób tworzy się ranking szkół w Krakowie. Największe znaczenie w jego tworzeniu mają wyniki olimpiad, które dają uczestnikom możliwość zwolnienia z zawodowego egzaminu. Wyróżnia się również udział w krajowych olimpiadach oraz tych odbywających się na arenie międzynarodowej. Pod uwagę bierze się wszystkie zdobyte przez daną placówkę nagrody w określonym czasie. Na ranking szkół w Krakowie wpływ ma również poziom egzaminów pisemnych odbytych w ramach obowiązkowych przedmiotów. Niezbędne jest porównanie osiągniętych w placówce wyników z ogólnopolską średnią. Ostatnim bardzo ważnym czynnikiem jest średnia wyników egzaminu maturalnego z dodatkowych przedmiotów. Procentowy wynik danej placówki porównywany jest ze średnim wynikiem dotyczącym całego kraju. To najważniejsze czynniki kształtujące ranking szkół ogólnokształcących.

W jaki sposób kształtuje się ranking liceów w Krakowie?

Aktualny ranking szkół

Obecnie naprawdę wiele osób zastanawia się, jak kształtuje się aktualny ranking szkół w Krakowie. Najwyższe miejsce zajmuje w tym przypadku V Liceum im. Augusta Witkowskiego, zdobywając w przeliczeniu 82,5 punktów. Z kolei na drugim miejscu możemy zaobserwować I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie z wynikiem 77 punktów. Podium zamyka z wynikiem 63,3 punktów II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Krakowie. Ranking szkół w Krakowie właśnie w taki sposób prezentuje trzy pierwsze miejsca. Z pewnością osoby marzące o ogromnej naukowej karierze swoje kroki skierują do jednej z wymienionych placówek. To właśnie w tych miejscach poziom nauczania z pewnością będzie kształtował się na najwyższym poziomie.