L4 przyznawane na chore dziecko

W Polsce występuje możliwość  wzięcia L4 na chorujące dziecko. Mogą wziąć je oboje rodziców, tylko nie w tym samym okresie czasowym. Okres przebywania na zwolnieniu zależny jest od wieku, w którym jest dziecko.

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo to dotyczy zarówno matki jak i ojca dziecka, w sytuacji posiadania ubezpieczenia chorobowego. Forma zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia. Mogą o nie ubiegać się osoby pracujące na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz posiadające własną firmę (tutaj ma znaczenie terminowość opłacania składek chorobowych oraz należy zaprzestać sprawowania działalności w okresie choroby dziecka). Nie można go dać oboju rodzicom, otrzymuje ten rodzin, który wystąpi z wnioskiem o niego.

L4 przyznawane na chore dziecko

Kiedy przyznawane jest L4 na dziecko?

Zasiłek ten przyznawany jest w momencie, gdy nie ma innej osoby, która mogłaby się zająć w tym czasie chorym dzieckiem. Ta zasada nie odnosi się do dzieci poniżej 2 lat. Osobą zdolną do opieki nad chorym nie może być osoba niezdolna do pracy, osoba chora, osoba niepełnosprawna fizycznie, bądź psychicznie, osoba, posiadająca gospodarstwo rolne, pracownik po nocnej zmianie, osoba, która prowadzi działalność o nieokreślonych godzinach pracy oraz osoba niezobowiązana do sprawowania opieki. Z tego prawa można skorzystać, gdy nagle zdrowemu dziecko do lat ośmiu nieprzewidzianie zabrakło osoby lub instytucji, która na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem; zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18, w podobnych przypadkach co wcześniej; gdy dziecko do lat 14 jest chore;  gdy dziecko niepełnosprawne do 18 lat jest chore lub gdy inny członek rodziny jest chory (wymagane jest tutaj wspólne zamieszkanie na czas choroby). W ciągu roku można przebywać na takim zwolnieniu do 60 dni w roku w przypadku chorego dziecka do lat 14 lub zdrowego do lat 8; 14 dni w roku w przypadku dziecka powyżej 14 lat lub choroby innego członka rodziny; 30 dni w roku gdy dziecko niepełnosprawne w wieku 14-18 lat jest chore lub zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym od 8-18 lat. Wysokość tego zasiłku wynosi 80% podstawy, czyli średniego wynagrodzenia.