Czym jest wzór przemysłowy i dlaczego warto go chronić?

W kontekście omawiania zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej pojawia się pojęcie wzoru przemysłowego. Warto wiedzieć, co kryje się za tym określeniem i dlaczego objęcie prawną ochroną wzorów przemysłowych jest tak ważne z punktu widzenia firm.

Wzór przemysłowy – definicja

Wzór przemysłowy to przedmiot prawa własności przemysłowej i efekt działalności twórczej wzornictwa przemysłowego. W Polsce definicja wzoru przemysłowego znajduje się  w ustawie Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z jej zapisami wzór przemysłowy to „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych”. Przykłady wzorów przemysłowych można mnożyć w nieskończoność. Mogą być nimi np. różne przedmioty codziennego użytku jak długopis, filiżanka czy krzesło. Najważniejsze jest to, aby wzór był nowy i odznaczał się indywidualnym charakterem.

Dlaczego warto chronić wzory przemysłowe? 

Dzięki ochronie wzoru przemysłowego poprzez jego rejestrację w Urzędzie Patentowym przedsiębiorca zyskuje prawo do wyłącznego korzystania z tego wzoru w celach zawodowych i zarobkowych na terenie całego kraju. Prawna ochrona potrzebna jest do tego, aby wzór przemysłowy był odpowiednio zabezpieczony przed kopiowaniem lub podrabianiem – takie sytuacje w praktyce nie należą do rzadkości. Poza tym uzyskanie omawianej ochrony znacząco podnosi wartość danego produktu i jest ważnym czynnikiem wpływającym na wizerunek firmy. Każdy producent lub projektant, który dba o swoje interesy i pozycję na rynku, powinien z ochrony prawnej wzoru przemysłowego uczynić kluczowy  element strategii marketingowej.

Czym jest wzór przemysłowy i dlaczego warto go chronić?

Jak chronić wzór przemysłowy? 

W celu objęcia ochroną prawną wzoru przemysłowego należy zarejestrować go w Urzędzie Patentowym. Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji – ale tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego tym podmiotu. Prawo to jest przyznawane na 25 lat podzielonych na 5-letnie okresy. Każdy z tych okresów ochronnych jest odpłatny – pierwszy okres ochrony kosztuje 150 zł, a kolejne odpowiednio 250 zł, 5000 zł, 1000 zł i 2000 zł.

Ochrona wzoru przemysłowego – dlaczego warto skorzystać z fachowej pomocy?

W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej, która obejmuje również wzory przemysłowe, warto zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego. Jest to osoba, która pomaga nie tylko przeprowadzić klientów przez całą procedurę rejestracyjną, ale również ocenia ryzyko konfliktu wzoru z innymi oznaczeniami. Przeprowadzenie takiego badania pozwala uniknąć firmie problemów, które mogłyby narazić ją na poważne straty finansowe i wizerunkowe. Oprócz tego rzecznik patentowy zajmuje się zleceniami z zakresu bezprawnego wykorzystywania zarejestrowanych wzorów przemysłowych.