Tłumacz zwykły i przysięgły

Często w sprawach prywatnych i zawodowych niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalnego tłumaczenia. Czasami jednak zwykłe tłumaczenie nie jest wystarczające, zwłaszcza w przypadku gdy chodzi o urząd lub instytucję.

Tłumacz zwykły i przysięgły

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tłumacza?

Niezależnie od rodzaju przekładu, powinien być on wykonany w sposób dokładny i rzetelny. Różnica między tłumaczem zwykłym, a przysięgłym jest taka, że ponoszą oni inny rodzaj odpowiedzialności za wykonaną pracę. Tłumaczenia przysięgłe może wykonać jedynie osoba posiadające odpowiednie uprawnienia. Musi to być potwierdzone posiadanymi pieczęciami, by w razie konieczności móc okazać się klientowi takim dowodem. Natomiast od standardowego tłumacza wymaga się doskonałej znajomości języka obcego oraz umiejętności swobodnego porozumiewania się w nim. Najlepiej, gdy te kompetencje dotyczą zarówno mowy, jak i pisma. Wszechstronność nie zamyka żadnych możliwości otrzymywania zleceń, dlatego warto podejmować się obu czynności.

Do jakiego tłumacza zwrócić się po pomoc?

W przypadku konieczności przekładu książki, folderu, czy broszury na prywatny użytek, warto skierować swoje kroki do normalnego tłumacza. Konieczność przetłumaczenia urzędniczych dokumentów wiąże się już ze skorzystaniem z usług tłumacza przysięgłego. Posiada on stosowną wiedzę i możliwości urzędowe. Taka osoba posiada pieczęć, którą potwierdza wykonanie tłumaczenia, tylko z takim oznaczeniem dokument jest ważny. Zawód tłumacza przysięgłego ma dużą odpowiedzialność, ponieważ poświadcza prawdziwość przekładu przez siebie wykonanego. Jeżeli pojawi się jakikolwiek błąd w tłumaczeniu, osoba której dotyczy problem może domagać się odszkodowania. W niektórych przypadkach istnieje możliwość utraty prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Czasami za swoją nieuwagę ponosi się ogromne konsekwencje. Ogólnie rzecz biorąc tłumaczenia przysięgłe wykonuje się wyłącznie w formie pisemnej, wraz ze wszystkimi danymi na temat tłumacza. Taki rodzaj tłumaczenia jest o wiele droższy, niż tradycyjne.