Planowane otwarcie Centrum Medycyny Obliczeniowej

Wraz z współuczestnictwem światowych specjalistów w Krakowie planowane jest otwarcie Centrum Medycyny Obliczeniowej. Nadrzędnym przesłaniem jest progres technologii medycznych, które wpierają lekarzy w procesie diagnozowania i leczenia, a także i prewencji nowotworów. Zarządcą tego Centrum jest Fundacja Badawcza „Sano”.

Inauguracja Centrum

Wszystkie osoby zaangażowane w otwarcie tego miejsca, w tym władze Komisji Europejskiej oraz polskiego resortu nauki 26 listopada 2019 roku wezmą udział w uroczystej inauguracji Centrum Medycyny Obliczeniowej w Krakowie. Zjadą się także profesorzy z uniwersytetów takich jak: Sheffield, Bolonia, Achen czy Amsterdam. Uroczystość ta będzie miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Kraków EXPO oraz zostanie ona połączona z konferencją Life Science Open Space, której tematem przewodnim w tym roku będzie zdrowie oraz jakość życia. Bardzo ważną sesją w trakcie tej konferencji będzie sesja Digital Health, która skupia się na medycynie obliczeniowej. Są oni partnerami Fundacji Badawczej „Sano”. Przedstawiciel Klastra Life Science, Kazimierz Murzyn określa, iż działania podjęte przez Fundację „Sano” są bardzo innowacyjnym przedsięwzięciem, które realizowane jest, dzięki udziałowi w programie unijnym Horyzont 2020.

Planowane otwarcie Centrum Medycyny Obliczeniowej

Centrum Medycyny Obliczeniowej w Krakowie

Ich działania będą opierać się na kreowaniu innowacyjnych technologii obliczeniowych, których zadanie będzie polegało na prewencji, diagnozie i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, onkologicznych, mięśniowo-szkieletowych i innych. Specjaliści potwierdzili, iż technologie te będą dostarczane lekarzom i ich podopiecznym. Medycyna Obliczeniowa powstała jako dziedzina naukowa, którą opiera się na rozwoju technologicznym oraz wzroście i ilości danych, które stanowią jedyny materiał badawczy. Dziedzina ta wykonuje takie działania jak modelowanie, symulacja i wizualizacja procesów biologicznych i medycznych na urządzeniach takich jak komputer po to, by imitować realne procesy biologiczne w świecie wirtualnym. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą eksperci z Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec oraz Polski.