Jak opiekować się osobą po udarze?

Statystyki podają, że około 75 tysięcy osób rocznie doświadcza udaru mózgu. Dane dotyczą Polski. Odpowiednia pielęgnacja tych osób jest w stanie przywrócić ich do przeszłych aktywności, zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej. Liczy się czas rozpoczęcia tych działań. Warto zacząć zaraz po udarze, ponieważ jest to gwarancja na lepsze efekty. Choroba ta dotyka nie tylko starszych, ale także i młode osoby, które mają słabe naczynia krwionośne, chorują na nadciśnienie, palą papierosy, są nadmiernie zmęczone czy występuje u nich problem z zbytnią krzepliwością krwi.

Rehabilitacja poudarowa

Jest ona niezwykle ważnym działaniem, gdyż zapobiega powstawaniu niepożądanych powikłań po udarze. Przykładem mogą być odleżyny. Rehabilitacja daje szansę na powrót do dawnego życia. Rehabilitację dzieli się na wczesną i wtórną. W ich skład wchodzi fizjoterapia, terapia zajęciowa, terapia mowy, neuropsychoterapia i opieka pielęgnacyjna. Pierwszy rodzaj rehabilitacji rozpoczyna się już na oddziale szpitalnym, a kontynuowana jest w oddziale rehabilitacyjnym w przychodni lub w domu chorego, zależne to jest od stanu zdrowia osoby, która doznała udaru. Na koszt NFZ można liczyć od 9 do 16 tygodni. Jeśli po upływie tego czasu osoba dalej nie powróciła do pierwotnej formy, wówczas raz w roku może ubiegać się od 3 do 6 tygodni bezpłatnych zabiegów. NFZ dofinansowuje 80 dni na wizyty fizjoterapeuty w domu chorego. Takie skierowanie osoba dostaje ze szpitala bądź od lekarza z przychodni, w przypadku rehabilitacji wtórnej. Rehabilitacja może być także przyznana przez ZUS, który może skierować pacjenta z szansą na powrót do sprawności do ośrodka rehabilitacyjnego, wskazanego przez ten zakład. Pobyt w takim ośrodku trwa zwykle 24 dni może być on dłuższy, czy nawet krótszy. Koszty takiego pobytu pokrywa ZUS.

Jak opiekować się osobą po udarze?

Dofinansowanie do sprzętu

Na rynku dostępne jest urządzenie przeznaczone dla osób po udarach i tych starszych. U osób, u których udar doprowadził do niepełnosprawności mogą liczyć na dotację do sprzętu ortopedycznego oraz innych środków pomocniczych. Gdy osoba ma trudności z opłatą za sprzęt można wnisokować do PCPR lub MOPSu o opłacenie tej części kosztów. Osoby, które są ubezpieczone, ale niestety nie uzyskały sprawności mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz o orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby, które opiekują się chorym po udarze mogą ubiegać się o świadczenie zwane „usługami opiekuńczymi”.