Sposób monitorowania powietrza

Czyste powietrze jest marzeniem wszystkich mieszkańców świata, wszelkie zanieczyszczenia, które unoszą się nad naszymi głowami wyrządzają szkody dla ludzkiego organizmu, zwłaszcza układu oddechowego. Wśród miast polskich z największym smogiem od dawna walczy Kraków, w którym niezbędny stał się monitoring powietrza, by zwiększyć komfort życia dla jego mieszkańców, oraz turystów, którzy chętnie odwiedzają to piękne miasto.

Sposób monitorowania powietrza

Gdzie znajdują się wyniki monitoringu powietrza?

Ogromne zagrożenie ze strony smogu stało się przyczyną, dla której niezbędny jest monitoring powietrza, obecnie na terenie Polski, również w Krakowie, rozmieszczonych jest 200 stacji Państwowego Monitoringu Środowiska, a wszelkie dane pozwalają na określenie bezpiecznych lokalizacji, w których powietrze jest najmniej zanieczyszczone. Ponadto w naszym kraju funkcjonuje ponad 1000 czujników Airly zbierających wiele niezbędnych informacji na temat jakości powietrza. Wszystkie dane uzyskane na podstawie monitoringu w Krakowie i w innych miejscach w Polsce oznaczane są w czasie rzeczywistym na mapie, do której dołączona jest legenda określająca stan powietrza w poszczególnych lokalizacjach. Przeprowadzanie monitoringu powietrza pozwala na wyodrębnienie sześciostopniowej skali, w której oznaczenie kolorami wskazuje na jakość powietrza:

  1. Ciemno zielony – bardzo dobra,
  2. Zielony – dobra,
  3. Żółty – umiarkowana,
  4. Pomarańczowy – dostateczna,
  5. Czerwona – zła,
  6. Bordowy – bardzo zła

Wszystkie wyniki pomiarów monitoringu powietrza przedstawiane są w mikrogramach na metr sześcienny, dla każdego powyżej wskazanego koloru określane są przedziały występującego w powietrzu zanieczyszczenia.

Monitorowanie powietrza w Krakowie przy pomocy aplikacji

Ponieważ jakość powietrza, którym oddychamy jest kluczowa dla obecnych i przyszłych pokoleń, bardzo popularną formą monitoringu powietrza są specjalnie dedykowane aplikacje, które można pobrać na dowolne urządzenie z systemem Android oraz iOS. Niestety, na podium miast Polski, w których stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu występuje w dużej ilości, jest Kraków, jednak ogromny wpływ na taki stan ma oczywiście wzmożony ruch uliczny w tym mieście. Spaliny emitowane przez pojazdy mechaniczne przyczyniają się wzrostu stężenia smogu w powietrzu, który dostając się do płuc powoduje wzrost występowania chorób układu oddechowego. Regularny monitoring powietrza ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa głownie małych dzieci, które powinny mieć możliwość aktywności na zewnątrz, ale nie zawsze jest to dobre rozwiązanie, gdyż zwłaszcza w sezonie jesiennym, znacznie pogarsza się stan powietrza. Do powstawania smogu przyczyniają się nie tylko spaliny samochodowe, ale również brak wiatru, który mógłby rozproszyć zanieczyszczenia, jednak gdy nie występuje wszystkie szkodliwe substancje tkwią w miejscu i w krótkim czasie coraz większy obszar jest dotknięty ich dużym stężeniem. Wspomniana aplikacja, która skutecznie przyczynia się do kraków monitoring powietrza, może wysyłać powiadomienia PUSH, dzięki którym użytkownik wie, czy wyjście na zewnątrz w danej lokalizacji będzie bezpieczne dla zdrowia jego i najbliższych osób.