Przeprowadzanie bezwykopowych renowacji kanałów

Bezwykopowe renowacje kanałów są bardzo popularne, zwłaszcza w przypadkach realizacji wykonywanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, które przy okazji są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Dzięki metodzie krakingu statycznego, wszelkie prace w zakresie wymiany i renowacji rurociągów wykonanych ze stali, kamionki, żeliwa oraz betonu są całkowicie bezproblemowe.

Na czym polegają bezwykopowe renowacje kanałów metodą krakingu?

Metoda wyburzania o nazwie kraking polega na poszerzaniu w mniejszym lub większym stopniu przestrzeni kanału, do czego wykorzystuje się specjalną głowicę kompatybilną z wyciągarką. Zastosowanie specjalnej wykładziny skutecznie zabezpiecza nowy rurociąg, zapobiega przy tym pojawianiu się karbu oraz ewentualnych pęknięć stwarzających realne niebezpieczeństwo zawalenia się całej konstrukcji. Aby wykładzina w pełni spełniała swoją rolę, do jej instalacji używa się najlepszej jakości urządzeń odpowiedzialnych za frezowanie kanałów, czyszczenia ich powierzchni, zgrzewarki, pompy, próbniki oraz wciągarki i kamery do inspekcji.

Stan techniczny kanałów

Bezwykopowe renowacje kanałów mogą się odbywać wyłącznie po skrupulatnej ocenie stanu technicznego miejsca, w którym mają być przeprowadzone prace naprawcze. Do tego celu stosuje się najbardziej skuteczną metodą hydrodynamiczną. Istotna jest także inspekcja rurociągu, którą przeprowadza się dzięki profesjonalnej kamerze, sterowanej całkowicie zdalnie. Dopiero na podstawie analizy uzyskanych nagrań, możliwe jest sporządzenie szczegółowego raportu decydującego, czy można podjąć się prac renowacyjnych.

W ten sposób kanał podlega klasyfikacji, gdzie czynnikiem decydującym jest jego stan techniczny, a więc stopień uszkodzenia i zniszczenia. Następnie podejmowana jest decyzja o metodzie, jaka powinna zostać zastosowana. Oprócz ustalenia stanu faktycznego kanału istotna jest jednocześnie analiza danych o charakterze geodezyjnym, ponieważ podłoże musi również spełniać standardy bezpieczeństwa. Co więcej jeżeli po powierzchni porusza się wiele pojazdów z dużą częstotliwością, konieczne jest zastosowanie wzmocnionej techniki wykonania pracy.

Przeprowadzanie bezwykopowych renowacji kanałów

Proces instalacji krakingu w bezwykopowej renowacji kanałów

Najbardziej istotną zaletą bezwykopowej renowacji kanałów z uwzględnieniem krakingu jest możliwość powstania nowego kanału o takiej samej lub większej średnicy. W razie konieczności dokonuje się mniejszego lub większego poszerzenia. Jest to w pełni uzależnione od zapotrzebowania i stopnia zniszczenia kanału poddawanego renowacji. Bezwykopowa renowacja kanałów pozwala na bezproblemowe przejęcie przez nowy kanał wszystkich funkcji, które pełniła jego poprzednia wersja. Oznacza to, że konstrukcja jest w pełni samonośna. Dokonanie renowacji kanałów wiąże się z wieloma korzyściami, ponieważ stary układ wszystkich rur jest bezpowrotnie niszczony, dzięki czemu cała powierzchnia charakteryzuje się większą równością, niwelowane są również wszelkie ewentualne uskoki.

Materiał przygotowany z LESGAZ - bezwykopowe renowacje kanałów.