Fotowoltaika dla firm - dlaczego to się opłaca?

Zainteresowanie instalacją fotowoltaiczną wśród przedsiębiorstw jest coraz większe na polskim rynku. Na montaż systemu decydują się nie tylko firmy związane z branżą energetyczną. Polscy przedsiębiorcy starają się przede wszystkim obniżyć koszty produkcji swoich wyrobów, co mogłoby przyczynić się także do korzystniejszych cen gotowych produktów oraz większego zysku dla firmy. Dlaczego fotowoltaika dla firm jest opłacalna?

Niezależność energetyczna

Głównym powodem, dla którego przedsiębiorstwa decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej, jest redukcja kosztów prowadzonej działalności. Kontynent europejski czerpie przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie systemy fotowoltaiczne pozwalają na pozyskanie energii elektrycznej o wiele taniej, niż w przypadku standardowych elektrowni.

W przypadku setek firm niezwykle istotna jest niezależność energetyczna. W Polsce zdarzają się przeciążenia sieci, które skutkują ograniczeniem poboru energii nakładanym na przedsiębiorstwa. Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej czyni firmę niezależną w kwestii pozyskania i zużycia prądu.

Energia ze słońca i dodatkowy zysk

Istotą instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie darmowej energii z promieni słonecznych, co pozwala obniżyć koszty zużycia prądu nawet o 80 procent, pod warunkiem, że instalacja jest odpowiednio dobrana. Zużycie prądu odbywa się wówczas na dwa sposoby. Pozyskana energia jest głównie wykorzystywana na własne potrzeby przedsiębiorstwa, natomiast drugim sposobem na zysk jest sprzedaż nadwyżek prądu dostawcy energii elektrycznej – tego typu transakcje regulowane są przepisami prawnymi. Firmy zazwyczaj decydują się na wykorzystanie obydwóch rozwiązań.

 Fotowoltaika dla firm - dlaczego to się opłaca?

W trosce o środowisko

Rozwiązania ekologiczne są obecnie coraz modniejsze i bardzo szeroko propagowane w kraju. Instalacja fotowoltaiczna doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy, ponieważ prąd pozyskany ze słońca oznacza zerową emisję dwutlenku węgla. Inwestycja przedsiębiorstwa w odnawialne źródła energii sprawia, że firma tworzy pozytywny wizerunek, wykazując chęć dbania o naturalne środowisko.

Koszty instalacji dla firm

W przypadku przedsiębiorstw koszty instalacji paneli fotowoltaicznych kształtują się nieco inaczej, niż w przypadku domów jednorodzinnych. Tutaj im większa moc instalacji, tym mniejsze koszty. Zapotrzebowanie na tego typu energię jest coraz większe, dlatego też istnieje możliwość dofinansowania, które promuje odnawialne źródła energii (w tym celu zostały stworzone Regionalne Programy Operacyjne w każdym województwie). Dodatkowym plusem fotowoltaiki dla firm jest fakt, że z księgowego punktu widzenia należy ją traktować jako środek trwały i poddawać amortyzacji.

Podsumowując, instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna dla przedsiębiorstw, które chcą wykazać się innowacyjnością i świadomie kształtować swój wizerunek jako firmy przyjazne środowisku. Redukcja kosztów prowadzonej działalności to główny czynnik, dla którego instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem.