Pozwolenie na broń myśliwską

Przed podjęciem decyzji o zakupie broni myśliwskiej trzeba dowiedzieć się na jakiej podstawie prawnej można ją nabyć, jakie kroki trzeba uczynić, by uzyskać pozwolenie. Osoby, które nie są członkami Polskiego Związku Łowieckiego, a chciały by podzielać tą pasję z innymi myśliwymi muszą przede wszystkim uzyskać to członkostwo, a dopiero później starać się o pozwolenie i dokonywać zakupu broni łowieckiej w takim miejscu jak sklep z bronią myśliwską online.

Warunki prawne

Broń łowiecką można kupić jedynie po posiadaniu odpowiedniego pozwolenia. Broń do celów łowieckich można nabyć po spełnieniu warunków, zawartych w Ustawie o broni i amunicji. Aby uzyskać takowe pozwolenie dana osoba musi mieć ukończone 21 lat lub 18, jeśli Polski Związek Łowiecki wystąpił z odpowiednim wnioskiem. Ponadto powinna się charakteryzować zdrowiem psychicznym, które potwierdzają badania psychologiczne, określające kondycję psychiczną. Dodatkowo nie może być uzależniona od alkoholi oraz jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, musi posiadać stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej oraz być niekaraną, czyli nie mogą na niej ciążyć żadne wyroki za przestępstwa umyślne oraz nieumyślne.

Osoba, ubiegająca się o pozwolenie na broń do celów łowieckich musi posiadać zaświadczenie o przebytych badaniach lekarskich. Dokument ten wydają lekarze, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom, które starają się o pozwolenie na broń palną. Są one poddawane dwóm rodzajom badań. Pierwsze to badanie ogólne, w trakcie którego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna, czyli konsultacja okulistyczna, badanie cukru we krwi, EKG dla osób, które mają powyżej 40 lat oraz badanie układu nerwowego. Drugie to badanie psychologiczne, na którym osoba, ubiegająca się o pozwolenia rozwiązuje psychotesty, które określają poziom rozwoju intelektualnego oraz poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, przy uwzględnieniu funkcjonowania w trudnych sytuacjach oraz sprecyzowanie poziomu dojrzałości społecznej. Orzeczenia te stanowią podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty jego wystawienia.

Pozwolenie na broń myśliwską

Uzyskanie członkostwa w PZŁ

Osoby, które chciałyby w czasie wolnym zajmować się myślistwem, a nie posiadają członkostwa w Polskim Związku Łowieckim muszą udać się do wybranego koła łowieckiego i odbyć w nim roczny staż.  Po odbytym stażu kandydat musi odbyć szkolenie dla nowo wstępujących oraz zdać pozytywnie trzyczęściowy egzamin pisemny, ustny i praktyczny.  Po zdanym egzaminie osoba wchodzi w szeregi PZŁ i może ubiegać się w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji o pozwolenie na broń palną do celów łowieckich.

Sklep z bronią myśliwską online

Po spełnieniu wyżej wspomnianych kryteriów osoba może decydować się na zakup określonej broni łowieckiej. Świetnym miejscem do jej nabycia jest sklep z bronią myśliwską online, który w swojej ofercie posiada szereg różnych broni, lunety myśliwskie, kolimatory, lornetki myśliwskie, termowizory, noktowizory, dalmierze, różne akcesoria oraz odzież myśliwską.