Filmy edukacyjne i ich pozytywny wpływ na nauczanie

Filmy w edukacji odgrywają bardzo ważną rolę, oczywiście pod warunkiem, że są wykorzystywane w sposób umiejętny. Nie tylko zwiększają wiedzę z poszczególnych przedmiotów, ale również wpływają na poziom nowoczesności szkolnictwa. Znacznie większość kadru nauczycielskiej przyznaje, że poza standardową nauką z podręczników, wskazany jest rozwój kompetencji audiowizualnych. Tak więc każdy film edukacyjny to bardzo potrzebny środek w kształceniu dzieci i młodzieży, który poza pożytecznością jest bardzo atrakcyjny i wprowadza nieco odmiany.

Filmy edukacyjne i ich pozytywny wpływ na nauczanie

Filmy edukacyjne na lekcjach

Poza niewątpliwym zróżnicowaniem sposobu nauczania, filmy edukacyjne wpływają na rozszerzenie światopoglądów. Często przedstawienie danego zagadnienia z wybranego przedmiotu może być lepiej zrozumiane na filmie, niż w podręczniku. Co ciekawe, obecnie wśród wymagań wskazanych w ogólnych podstawach programowych w klasach 1-3 wręcz zachęca się uczniów do pracy przy wykorzystaniu filmów. Przykładem mogą być choćby ekranizacje lektur szkolnych, przecież każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że wiedza pozyskiwana z dwóch źródeł jest o wiele bardziej pożyteczna. Wówczas możliwe jest jej porównanie lub wzajemne uzupełnianie o nowe wątki. Oczywiście filmy edukacyjne poleca się także jako uzupełnienie nauki z przedmiotów ścisłych, choćby chemii, biologii, matematyki, czy geografii i fizyki. Wiele wydawnictw wypuszcza na rynek również filmy edukacyjne, które sprawdzają się na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, historii, czy religii. Mogłoby się wydawać, że włączenie filmu na lekcji jakiegokolwiek przedmiotu wprowadza wśród uczniów rozprężenie, znudzenie, czy inne negatywne emocje. Tymczasem, w praktyce filmy edukacyjne są nakręcane w sposób, który wzbudza zainteresowanie ucznia i wspomaga zapamiętywanie poruszanych w nich zagadnień.

Filmy szkoleniowe, jako przygotowanie do zawodu

Filmy edukacyjne to również takie, które przygotowują do danego zawodu, przykładowo na zajęciach teoretycznych podczas kursów na prawo jazdy prowadzący często odtwarzają realne materiały. Mogą one dotyczyć zasad udzielania pierwszej pomocy, czy też zasad, których należy przestrzegać w ruchu drogowym. W zakresie pomocy naukowych na studiach jest podobnie, gdyż filmy edukacyjne są w stanie przedstawić dużej grupie osób wszystkie najważniejsze zagadnienia z danej tematyki. Obrazowy sposób ich przedstawienia daje im nowe światło i rozwija wyobraźnię, pozwala na głębszą analizę. Nie zawsze bowiem można dobrze skupić się podczas czytania, przy oglądaniu rzadko kiedy pojawia się taki problem. Na szczególną uwagę zasługują filmy edukacyjne realizowane przez BBC, ponieważ zawarte w nich informacje są zawsze rzetelne i przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Zawierają całe spektrum wiedzy merytorycznej i często zmieniają spojrzenie na dany temat. Po obejrzeniu filmów w czasie trwania lekcji najczęściej prowadzona jest dyskusja z nauczycielem. Uczniowie zazwyczaj biorą w nich aktywny udział, co oznacza, że byli uważnymi widzami i wynieśli z tego dużo nowych informacji.