Krakowski Okręg Przemysłowy

Kraków pod względem przemysłu to najważniejsze miasto w całej Małopolsce. Możemy się nawet spotkać z takim pojęciem jak „Krakowski Okręg Przemysłowy”.  Do tego okręgu oprócz Krakowa zaliczają się dodatkowo takie miejscowości jak: Bochnia, Skawina, Myślenice, Trzebina, Chrzanów, Olkusz oraz Wieliczka.

Przemysł w okręgu krakowskim.

Warto zaznaczyć, że Krakowski Okręg Przemysłowy wytwarza ok 4% krajowej produkcji sprzedanej. Do dominujących gałęzi przemysłu należy tu przede wszystkim przemysł: spożywczy, hutniczy i elektromaszynowy. Dynamicznie rozwija się tu również przemysł: chemiczny, farmaceutyczny oraz sodowy. Na terenie okręgu znajdują się liczne zakłady produkcyjne, w których wywarzane są między innymi: wyroby walcowane, urządzenia dla górnictwa i hutnictwa, maszyny budowlane, wyroby gumowe, lekarstwa, wyroby tytoniowe i wyroby czekoladowe. Ze względu na występowanie takich czynników jak: duże zasoby siły roboczej, dobry rynek zbytu oraz dogodne położenie komunikacyjne, można uznać, że lokalizacja Krakowskiego Okręgu Przemysłowego jest bardzo korzystna.

Krakowski Okrąg Przemysłowy jest również bardzo silnie powiązany z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, który jest obecnie największym okręgiem przemysłowym istniejącym na ternie naszego kraju.

Krakowski Okręg Przemysłowy

Główne ośrodki Krakowskiego Okręgu Przemysłowego.

Głównym ośrodkiem Krakowskiego Okręgu Przemysłowego jest oczywiście Kraków. Jednak tradycje przemysłu w tym mieście nie są zbyt długie, ponieważ przemysł rozwinął się tu dopiero w okresie powojennym. Obecnie na terenie Krakowa działają takie firmy przemysłowe jak np.: Philip Morris, Zakłady Farmaceutyczne Pliva Kraków, Huta Sendzimira (Mittal Steel Poland) oraz Can Pack. Firmy te osiągają bardzo duże dochody oraz zatrudniają naprawdę wielu pracowników.

Obok Krakowa duże znaczenie w Krakowskim Okręgu Przemysłowym ma także miasto Skawina. W mieście tym znajduje się naprawdę wiele zakładów produkcyjnych, które reprezentują liczne gałęzie przemysłu. Skawina to bardzo atrakcyjne miejsce dla wielu inwestorów.

Następny Post