Kraków: Ulica Krakowska nadal zamknięta

W trakcie renowacji ulicy Krakowskiej napotkano na archaiczne pozostałości, wynikiem czego nastąpiła reorganizacja robót, a co za tym idzie i czasu trwania modernizacji. Schyłek prac na tej ulicy ma nastąpić w kolejnym roku, czyli w miesiącach kwiecień-czerwiec 2020 roku. Początkowo remont planowano zakończyć jeszcze w obecnym roku.

Prace na ulicy Krakowskiej wstrzymane

Przebudowę ulicy rozpoczęto w marcu 2019 roku. Ulica Krakowska należy do najsłynniejszych ulic miasta Krakowa. Położona została na Kazimierzu. Modernizacja prac odbywa się pod ścisłym monitoringiem archeologów. W pewnych odcinkach ulicy, przebudowa ma być odroczona na jakiś czas. Powodem tej decyzji są odkryte znaleziska archeologiczne. Zostały one ujawnione w trakcie prac ściekowych.

Kraków: Ulica Krakowska nadal zamknięta

Archeologiczne znaleziska

Dokładnie eksplorowane zostały trzy egzemplarze nadające się do rozpoczęcia wnikliwych penetracji przez zatrudnionych do tych analiz Konserwatorów Zabytków. Rozporządzenie wydała główna renowator z całego okręgu. Do tych odkryć zaliczone zostały fragmenty, znajdujące się w bramie miasta, kolejno we frontonie mostu oraz podziemia pod kamienicami. Ostatni z wymienionych ma najbardziej znaczącą wartość dla prowadzonych działań. Wcześniej wspomniane sutereny mieszczą się wzdłuż ul. Dietla (mieszcząca się w pierwszej dzielnicy - Stare Miasto), pomiędzy ul. Stradomską (również należąca do tej samej dzielnicy, co ulica Dietla), a ulicą świętej Agnieszki (znajdująca się na Stradomiu, obszarze zaliczanym również do Starego Miasta).

Zmiany w projekcie 

W pierwszym etapie prac tam, gdzie wynaleziono historyczne piwnice zaplanowana została budowa kanalizacji. Odkrycie to, wymusiło dokonanie modyfikacji w pierwotnym projekcie. Co za tym idzie, należy zaplanować kanalizację w innym miejscu. Przeobrażenia w projekcie oraz działania archeologów przedłużą prace przy przebudowie ulicy Krakowskiej. Jest to istotna informacja dla mieszkańców Krakowa, a przede wszystkim lokatorów tej ulicy i jej okolic. Krakowianie muszą uzbroić się w cierpliwość, prawdopodobnie do II kwartału 2020 roku.