Zatrudnienie pracownika – krok po kroku

Zatrudnienie pracownika wiąże się z różnymi czynnościami i obowiązkami, jakie musi wykonać pracodawca. Zależą one od formy umowy oraz indywidualnych uprawnień podatkowych i składkowych. Trzeba być świadomym występowania różnych ograniczeń, wynikających z zatrudniania dodatkowych osób.

Rozliczanie na zasadzie karty podatkowej

Firma, która rozlicza się na zasadach karty podatkowej może zatrudnić pracowników tylko na umowę o pracę, nie może być to umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Taka działalność gospodarcza nie może zatrudnić więcej niż 5 osób, a czasem w zależności od rodzaju działalności limit ten ogranicza zatrudnianie maksymalnie trzech osób.

Formalności jakie należy dokonać w trakcie zatrudniania pracownika

Każde działania pracodawcy opierają się o Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Kodeksie pracy znajdują się tematy związane z czasem pracy, wynagrodzeniem i urlopami. Zawarte w nim są także zagadnienia związane z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem oraz higieną pracy.

Zatrudnienie pracownika – krok po kroku

Szkolenie BHP

Gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność wówczas nie ma obowiązku przeprowadzenia szkolenia i wprowadzania zasad BHP. Tak jest, jeśli w prowadzeniu firmy uczestniczą osoby, które są w pierwszej grupie pokrewieństwa. Takiego obowiązku również nie posiadają osoby, które zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Obowiązki, wynikające z zatrudniania pracownika powiązane są z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podczas nawiązywania umowy, pracownik musi odbyć szkolenie z zakresu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik rozpoczyna pracę na tym samym stanowisku, które wykonywał przed rozwiązaniem umowy, a okres między umowami nie przekroczył 30 dni.

Zgłoszenie osoby zatrudnionej do ZUS

Pracodawca jest zobowiązany zgłosić zatrudnioną osobę do ZUS. Ma na to 7 dni od daty nawiązania stosunku pracy. Takie zgłoszenie powiązane jest z ubezpieczeniem społecznym, emerytalnym, Funduszem Pracy oraz Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.