Tłumaczenia konsekutywne czym się różni od symultanicznego?

Żyjąc w czasach globalizacji, coraz chętniej uczymy się języków. Nadal jednak istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na tłumaczenia, zarówno pisemne, jak i ustne. Te ostatnie są szczególnie trudne i dzielą się na tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne. Czym się różnią między sobą i kiedy znajdują zastosowanie?

Tłumaczenie jest profesją niezwykle ważną. To dzięki tłumaczom, od zarania dziejów, mogło istnieć porozumienie pomiędzy narodami władającymi różnymi językami. Nie wszyscy mają zdolności językowe, poza tym nie wszyscy mają czas, aby uczyć się dogłębnie jakiegoś języka – w stopniu takim, aby móc dokładnie i wiernie przekładać treści z jednego na drugi. Nie jest to łatwe – zwłaszcza jeśli jest to tłumaczenie ustne, które musi być przeprowadzone od razu.

Tłumaczenia konferencyjne

Najczęściej z tłumaczeniem ustnym mamy do czynienia w trakcie różnego rodzaju konferencji. Mogą to być konferencje dyplomatyczne, naukowe, biznesowe lub rozrywkowe. Niezależnie od tego, z jakim rodzajem spotkania mamy do czynienia, od tłumacza oczekuje się szybkiej analizy językowej i błyskawicznego przełożenia usłyszanych informacji na drugi język, tak aby były one wierne i zrozumiałe. Tłumaczenia konferencyjne dzieli się na dwa rodzaje – konsekutywne i symultaniczne, które pomimo wspólnego trzonu, różnią się między sobą w dość znaczący sposób.

Tłumaczenie konsekutywne – kiedy jest stosowane?

Najczęściej stosowanym, ze względu na swoją stosunkowo prostą formę, jest tłumaczenie konsekutywne. Odbywa się ono zazwyczaj w taki sposób, że tłumacz jest obecny w trakcie spotkania z pozostałymi osobami i słucha wypowiedzi jednej strony, aby po jej zakończeniu, przekazać informację pozostałym uczestnikom, w zrozumiałym dla nich języku.

Tego typu tłumaczenie może być problematyczne, jeśli mówca konstruuje bardzo długie i skomplikowane wypowiedzi. W takiej sytuacji tłumacz nie dość, że musi cały czas przekładać treść, to musi zapamiętać dużo informacji, co jest niezwykle trudne. Dlatego w czasie tłumaczenia konsekutywnego wskazany jest zwięzły sposób budowania wypowiedzi, co tłumaczowi ułatwi wierne i dokładne przekazanie treści, bez pominięcia żadnego szczegółu.

Tłumaczenia konsekutywne czym się różni od symultanicznego?

Jak tłumaczy się symultanicznie?

Wśród tłumaczeń konferencyjnych, tłumaczenia symultaniczne zajmują szczególne miejsce. Tego typu tłumaczenia możemy spotkać np. w Parlamencie Europejskim. Jest to bowiem tłumaczenie niemalże bezpośrednie. Wymaga to z reguły odizolowania tłumacza, dlatego nazywane jest ono również tłumaczeniem kabinowym. Tłumacz jest zamknięty w kabinie, w której słyszy mówiącą osobę. Tłumaczy wszystko od razu do mikrofonu, a odbiorcy tłumaczenia słyszą je w swoich słuchawkach.

Tłumacz symultaniczny zaczyna tłumaczyć już po około 4 sekundach od rozpoczęcia się konferencji i robi to na bieżąco, do jej końca. Jest to bardzo trudny rodzaj przekładu, ponieważ wymaga od tłumacza pełnego skupienia i praktycznie równoczesnego słuchania i mówienia. Dlatego często zdarza się, że tłumacze symultaniczni pracują w parach. Tłumaczenie symultaniczne ma zastosowanie na międzynarodowych konferencjach, kiedy trzeba jednocześnie tłumaczyć treść na wiele różnych języków .

Partnerem materiału jest Translation Street - profesjonalne tłumaczenia konsekutywne.